z2412913496206_a75568a4af2ee556e5da138a9

Deal "xịn" ngày 4.4 

Trả cho 3 tháng thuê đầu tiên 

Giảm còn 0đ cho 03 tháng thuê đầu tiên cho mọi đơn hàng từ ngày 04/04 - 11/04/2021. Không giới hạn giá trị đơn hàng.

Lưu ý:

- Ưu đãi áp dụng với toàn bộ sản phẩm trên website.

- Ưu đãi sẽ tự động áp dụng cho tất cả đơn hàng đặt trong thời hạn diễn ra chương trình.

- Chương trình Sales 4.4 không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

- Aharent có quyền từ chối, sửa đổi hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào

Xem sản phẩm và đặt thuê nội thất ngay!