PHONG CÁCH TỐI GIẢN (MINIMALISM) TRONG NỘI THẤT📌 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑖́𝑡 đ𝑜̂̀ đ𝑎̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑖́𝑡 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡. 𝐶𝑎́𝑐 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̣𝑛𝑔, 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢/ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔. Đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 ℎ𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑎̂́𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑛𝑒́𝑡.


✍ 𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗮̆́𝗰 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗼̂́𝗶 𝗴𝗶𝗮̉𝗻


✔ 𝐼́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢: đây là phong cách giảm thiểu tối đa việc trang trí không gian nội thất. Đi ngược lại với tiêu chuẩn truyền thống đem đến sự tối giản hết mức có thể, tạo ra những không gian trống hoàn hảo. Đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́: mặc dù mang đậm phong cách tối giản nhưng những khối kiến trúc hay đường nét đều đem đến sự tinh tế và sang trọng cho tổng thể không gian.


✔ 𝐻𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: một không gian tiêu chuẩn của minimalism là chúng có không quá 3 màu. Một màu chủ đạo, một màu nền và một màu nhấn. Thông thường gam màu sử dụng là trung tính cho tường và nội thất tương phản đem đến sự hài hòa, tinh tế.


✔ 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡: việc sử dụng ánh sáng tự nhiên đem đến những khu vực đổ bóng của đồ vật, khiến không gian sống trở nên đa chiều hơn.


👉👉 Truy cập website của AhaRent để thuê những mẫu nội thất minimalist này ngay nhé!

----

Truy cập website https://www.aharent.com/ để xem thêm nhiều sản phẩm và đặt thuê nội thất tại AHARENT!!

#aharent #makeyourdreamhome #whywaitrentnow #thuenoithat #chothuenoithat #homedecor

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả